Thương mại quốc tế là gì?
Thương mại quốc tế trong tiếng anh gọi là International Commerce- đây là sự trao đổi hàng hóa, đầu tư hay xúc tiến thương mại giữa nhiều nước thông qua các hoạt động xuất – nhập khẩu.
#thuongmaiquocte #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/thuong-mai-quoc-te-la-gi/

Thương mại quốc tế là gì? Đặc điểm và phân loại
Favicon 
hanghoa24.com

Thương mại quốc tế là gì? Đặc điểm và phân loại

Thương mại quốc tế trong tiếng anh gọi là International Commerce- đây là sự trao đổi hàng hóa, đầu tư hay xúc tiến thương mại giữa nhiều nước