mặc dù như đã nhắc, giới từ thường sẽ đứng phía trước danh từ hoặc đại từ nhằm liên kết câu. Ngoài ra không phải khi nào cũng vậy mà giới từ còn sở hữu thể đứng ở cuối câu nữa, nơi mà phía sau nó ko phải mang bất cứ danh từ hay đại từ nào bạn nhé! https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/gi