https://sieure.org/vo-hoang-ye....n-lam-host-vietnams-

Võ Hoàng Yến làm host Vietnam’s Next Top Model – Ngôi sao
Favicon 
sieure.org

Võ Hoàng Yến làm host Vietnam’s Next Top Model – Ngôi sao

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sẽ đảm nhận vai trò host cho chương trình Vietnam's Next Top Model 2019. - Ngôi sao