Ngày nay không chỉ sinh viên mà ngay cả các em học sinh và đặc biệt là học sinh cấp 3 cũng rất cần trang bị nhiều kỹ năng mềm ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường...

http://truongtuthucuytintaitph....cm.unblog.fr/2020/03