Đối với các em học sinh hiện nay, việc học chính là điều tất yếu và mỗi em đều phải có tinh thần tự giác học tập bên cạnh sự kèm cặp của quý phụ huynh và giáo viên. Nhưng đối với cuộc sống hiện đại ngày nay, đời sống kinh tế phát triển trong thời kỳ đất nước hội nhập thì việc trang bị cho các em nhiều kỹ năng mềm lẫn các kỷ năng sống là điều vô cùng quan trọng...

https://hongduc.vn/nhung-ky-na....ng-can-co-cho-cac-ho