Chào buổi sáng , chúc bạn ngày mới tốt lành, Cường Nguyễn Hữu
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy , ta có thêm ngày nữa để yêu thương