Vì mục đích phát triển doanh nghiệp hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh, nhiều Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi loại hình kinh doanh và cần làm những thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh liên quan. Giống như bạn A. đã gửi câu hỏi về cho Hợp Luật như sau: Công ty ban đầu của tôi là công ty TNHH 1 thành viên, nhưng sau này, bạn bè muốn góp vốn làm ăn chung, tôi có ý định chia một phần vốn điều lệ cho họ vậy có được không và tôi cần làm gì để thực hiện mong muốn này.
https://dailythuehopluat.blogs....pot.com/2020/03/co-c

Có chuyển đổi loại hình kinh doanh được không?
Favicon 
dailythuehopluat.blogspot.com

Có chuyển đổi loại hình kinh doanh được không?

Vì mục đích phát triển doanh nghiệp hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh, nhiều Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi loại hình kinh doanh và cầ...