Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn là trường cao đẳng đào tạo đa ngành từ lĩnh vực y dược, kinh doanh đến xây dựng, là một trong những trường đào tạo chuyên ngành đáng cân nhắc tại Hồ Chí Minh, Đồng Nai.
https://lqd.edu.vn/truong-cao-....dang-le-quy-don-tu-v

Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn tư vấn tuyển sinh tại Hồ Chí Minh
Favicon 
lqd.edu.vn

Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn tư vấn tuyển sinh tại Hồ Chí Minh

Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn là trường cao đẳng đào tạo đa ngành từ lĩnh vực y dược, kinh doanh đến xây dựng, là một trong những trường đào tạo chuyên ngành đáng cân nhắc tại Hồ Chí Minh, Đồng Nai.