Phương pháp Canslim là gì?
CANSLIM được hiểu là một bộ nguyên tắc giúp các nhà đầu tư lựa chọn được cổ phiếu đang tăng trưởng và mỗi chữ cái xuất hiện trong tên gọi CANSLIM đều sẽ đại diện cho một nguyên tắc đặc trưng. Trong đầu tư chứng khoán, nhờ có phương pháp CANSLIM mà các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định giao dịch bằng việc xác định xem cổ phiếu nào sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.
#canslim #phuongphapcanslim
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/phuong-phap-canslim-la-gi

Phương pháp CANSLIM là gì? Hướng dẫn lọc cổ phiếu theo CANSLIM
Favicon 
hanghoa24.com

Phương pháp CANSLIM là gì? Hướng dẫn lọc cổ phiếu theo CANSLIM

CANSLIM còn được hiểu là một bộ nguyên tắc giúp cho các nhà đầu tư lựa chọn được cổ phiếu đang tăng trưởng