Đồng hồ đa năng METSEION92043 Schneider thuộc dòng PowerLogic ™ ION9000, loại ION9000 meter, màn hình cảm ứng màu LCD từ xa, loại mạng gắn DIN rail, đặc trưng 192 mm display, B2B adapter. Xem chi tiết: https://hoplongtech.com/products/metseion92043

METSEION92043 - Đồng hồ đa năng Schneider - ION9000 meter
Favicon 
hoplongtech.com

METSEION92043 - Đồng hồ đa năng Schneider - ION9000 meter

Đồng hồ đa năng METSEION92043 Schneider thuộc dòng PowerLogic ™ ION9000, loại ION9000 meter, màn hình cảm ứng màu LCD từ xa, loại mạng gắn DIN rail, đặc trưng 192 mm display, B2B adapter, HW kit, Measurement Canada Ready, dòng định mức 1-