2 yrs ·Translate

Cha của Dương Quá vốn là kẻ đại gian đại ác, đã bán nước nhận giặc làm cha, giết chết 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh...
https://sieure.org/ly-do-hoang....-dung-tung-cam-ghet-

Lý do Hoàng Dung từng căm ghét Dương Quá | Siêu rẻ Magazine |
Favicon 
sieure.org

Lý do Hoàng Dung từng căm ghét Dương Quá | Siêu rẻ Magazine |

Trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp, Dương Quá là con trai duy nhất của Dương Khang (Hoàn Nhan Khang) và Mục Niệm Từ, dòng dõi Dương Tái Hưng thời Nam Tống. Tên của chàng là do Quách Tĩnh đặt, vì khi chàng ra đời thì Dương Khang đã chết, với mong muốn khi lớn lên chàng sẽ sửa lại các sai lầm của cha. Cố nhà văn Kim Dung mô tả