Trong quá trình kinh doanh, việc thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là khó tránh khỏi và Quý Doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đủ để tránh bị phạt khi bị phát hiện. Vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy phép kinh doanh cũng không khó, chủ yếu là Quý Doanh nghiệp cần nắm đầy đủ các bước và thực hiện đúng quy trình theo thời gian quy định. dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh uy tín – Hợp Luật hướng dẫn Quý Doanh nghiệp ngay sau đây.


http://thanhlapcongtyuytin.unb....log.fr/2020/04/03/th