Session là gì? Sử dụng session PHP

Session là một khái niệm khá quen thuộc với các nhà lập trình web. Tuy nhiên, đối với những ai không am hiểu hay đam mê về lĩnh vực công nghệ có lẽ sẽ khá lạ lẫm với khái niệm này. Vậy Session PHP là gì? Cách sử dụng Session trong PHP như thế nào?
??Tìm hiểu thêm: https://aptech.fpt.edu.vn/session-la-gi.html
Session PHP là gì?
Session là một thuật ngữ dùng trong các trình tạo lập website. Chính vì vậy, khái niệm session PHP là gì có lẽ không quá phổ biến với nhiều người. Vai trò của session đó là khi người dùng thực hiện việc đăng nhập hay đăng xuất trên bất kỳ một trang web nào thì session sẽ giúp người dùng thực hiện điều này. Nói một cách dễ hiểu hơn thì session là một chương trình để lưu trữ thông tin sử dụng trên nhiều trang (page) tại một website. Session chỉ được lưu trữ trên web server mà không lưu trữ trên máy tính cá nhân.

Session làm việc bằng cách:

Mỗi session sẽ được cấp một ID khác nhau gồm chuỗi 32 kí tự.

Cookie được gọi là PHPSESSID được gửi đến máy tính cá nhân của khách truy cập để lưu trữ chuỗi.

Một tệp tin sẽ được tự động tạo ra và lưu nội dung vào thư mục được thiết lập trong file php.ini.
?? Xem thêm: https://ko-fi.com/post/Tim-hie....u-ve-session-va-cook
Sử dụng session trong PHP như thế nào?
Bắt đầu một session
Một session được thiết lập trong PHP sẽ sử dụng cú pháp sau: session_start().

Tất cả session sẽ được lưu trong biến toàn cục $_SESSION.

Lưu ý là Hàm khởi động session sẽ phải được đặt lên trên cùng, trên cả thẻ HTML.

Ví dụ về cách bắt đầu một session trong PHP:Để xem session đã được thiết lập hay chưa thì có thể sử dụng phương thức isset () để kiểm tra

Phân tích ví dụ:

Đoạn code của ví dụ trên có nhiệm vụ đếm và in ra màn hình tổng số lần Reload current page (F5) trình duyệt.

Khi bạn chạy chương trình với lần đầu tiên, phương thức isset() sẽ kiểm tra xem $_SESSION['views'] đã tồn tại hay chưa. Lúc này, nó chưa thiết lập (tồn tại) nên nó được gán với giá trị bằng 1.

Khi bạn F5 tức là Reload current page lại trình duyệt thì lúc này, $_SESSION['views'] đã tồn tại. Bạn tiếp tục thực hiện hành động Reload current page (F5) thì biến $_SESSION['views'] sẽ tăng lên liên tục.

Huỷ bỏ session
Trong PHP, có rất nhiều cách để bạn có thể hủy bỏ một session. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn mà lựa chọn một cách cho phù hợp. Dưới đây là một đoạn code ví dụ về việc hủy bỏ Session như sau:

Phân tích ví dụ

Dòng thứ 8: Hủy bỏ toàn bộ các biến trong Session.

Dòng thứ 9: Hủy bỏ các giá trị trong Session.

Dòng thứ 10: Hủy bỏ một Session được chỉ định.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về Session mà FPT Aptech đã tổng hợp lại để bạn có thể tham khảo một cách dễ hiểu nhất. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu được Session PHP là gì và vận dụng sử dụng nó trong PHP một cách thật thành thạo nhé.
?? Chi tiết: https://slides.com/fptaptech/session-la-gi

Session là gì? Tìm hiểu về session trong lập trình web
Favicon 
aptech.fpt.edu.vn

Session là gì? Tìm hiểu về session trong lập trình web

Công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng nhiều người chưa hiểu rõ session là gì và những thông tin liên quan đến khái niệm này.