Biện pháp phổ biến nhất hiện nay là dạy học trực tuyến trên mạng và qua truyền hình. Vậy các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp con mình học hiệu quả tại nhà trong thời điểm khá khó khăn này?

Làm sao giúp con học hiệu quả tại nhà?
Favicon 
hongduc.vn

Làm sao giúp con học hiệu quả tại nhà?

Biện pháp phổ biến nhất hiện nay là dạy học trực tuyến trên mạng và qua truyền hình. Vậy các bậc phụ huynh có thể làm gì để giúp con mình học hiệu quả tại nhà trong thời điểm khá khó khăn này?