tín hiệu cho thấy VPS bị tấn công DDoS
thực tiễn chẳng phải bất kỳ lỗi nào xảy ra cũng do tiến công DDoS. Những tín hiệu dưới đây sẽ giúp cho bạn với thể nhận ra:

Thực thi mạng chậm 1 cách thức không thông thường (mở file hay truy tìm cập website).
ko vào được website bạn vẫn xem.
không thể truy hỏi cập tới bất kỳ 1 website nào.
Số lượng thư giác nâng cao một bí quyết đột biến trong tài khoản của bạn.
https://vimeo.com/user191351565
https://gab.com/enode

Enode
Favicon 
vimeo.com

Enode

enode.vn - Dịch vụ cung cấp máy chủ ảo VPS, Proxy datacener, Poxy dân cư, Social Growth. Enode viết tắt của cụm từ Ecommerce Node tức là một…