https://www.trongnv3979.com/20....20/04/thu-keu-goi-un

Thư kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo
Favicon 
www.trongnv3979.com

Thư kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo

THƯ NGỎ Kính gửi: Những tấm lòng nhân ái Bạn ắt hẳn sẽ không cầm lòng nổi khi biết ở xung quanh thành phố chúng ta đang học tập, lao động, sinh sống có hàng trăm, hàng ngàn đồng bào của chúng ta đang sống cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn.