Đại lý thuế là Doanh nghiệp, chi nhánh của Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đại lý thuế sẽ giúp các Doanh nghiệp, công ty, các cá nhân nhanh chóng giải quyết các vấn đề về thuế một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.
https://tuvanthuetphcm.kinja.c....om/dieu-kien-thanh-l

Điều kiện thành lập Đại lý thuế uy tín chuyên nghiệp
Favicon 
tuvanthuetphcm.kinja.com

Điều kiện thành lập Đại lý thuế uy tín chuyên nghiệp

Đại lý thuế là Doanh nghiệp, chi nhánh của Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đại lý thuế sẽ giúp các Doanh nghiệp, công ty,