ứng dụng của ống mềm PE
- khiến cho tuyến đường xương cá trong hệ thống tưới béc.

- khiến cho tuyến phố ống dẫn nước chính trong những hệ thống tưới cảnh quan, tưới quy mô nhỏ.

- khiến cho ống nối tiếp giữa các con phố ống dẫn chính mang dây tưới nhỏ giọt lúc các con phố ống dẫn chính chôn dưới đất.

- tiêu dùng trong hệ thống tưới phun sương trong nhà kính: dùng để treo béc tưới phun sương, phun mưa.

https://www.tumblr.com/ongpe
https://gab.com/ongpe

Ống PE on Tumblr
Favicon 
www.tumblr.com

Ống PE on Tumblr

Thiết bị tưới nông nghiệp, cảnh quan tự động uy tín chất lượng