Nhiều phụ huynh hiện nay đã, đang và sẽ có ý định đưa con vào trường trung học nội trú tốt nhất TPHCM để học tập cho đến khi thi đại học. Để giải thích lý do về sự phổ biến này, trường Hồng Đức xin đưa ra một số lợi ích mà học sinh nhận được từ mô hình giáo dục nội trú như sau với mong muốn giúp phụ huynh giảm bớt băn khoăn khi đặt ra câu hỏi liệu có nên cho con học trường nội trú hay không.

http://truongtuthucuytintaitph....cm.over-blog.com/loi

Lợi ích dành cho học sinh học trường trung học nội trú - truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com
Favicon 
truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com

Lợi ích dành cho học sinh học trường trung học nội trú - truongtuthucuytintaitphcm.over-blog.com

Nhiều phụ huynh hiện nay đã, đang và sẽ có ý định đưa con vào tr