Chuyển cấp đồng nghĩa với việc học sinh rời xa trường cũ của mình và được giáo dục môi trường mới, bạn học mới, chương trình giáo dục mới, phương pháp học tập mới...

http://truongtuthucuytintaitph....cm.unblog.fr/2019/10