Sáu tháng đầu năm 2020 có thể là khoảng thời gian khó khăn đối với các doanh nghiệp trong hầu hết các ngành nghề, do đó, để hỗ trợ doanh nghiệp phần nào đó giải quyết những khó khăn này, Cơ quan thuế đã đưa ra những công văn hướng dẫn cụ thể hơn về thuế GTGT, thuế TNCN và hóa đơn điện tử để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng. Sau đây là một số thông tin quan trọng, công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật mời Quý Doanh nghiệp tham khảo.
http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/cap-nhat-ti