Sideway là gì? Đây là một xu hướng giá đặc biệt, thị trường lúc này không di chuyển theo hướng nhất định nào, trader không nên giao dịch để bảo toàn lợi nhuận.

Với các nhà giao dịch kỹ thuật, tìm kiếm các xu hướng giá để đầu tư là điều cần thiết. Tuy nhiên, cùng với xu hướng tăng và giảm, thị trường còn có giai đoạn Sideway.

Vậy Sideway là gì? Đây chính là thời điểm mà thị trường đi ngang, không xác định được chính xác xu hướng nào. Nhà đầu tư cẩn trọng trong nhận diện để tránh các giao dịch bất lợi cho mình.
https://hoifx.com/sideway-la-gi/