Sau khi thi xong kỳ thi đánh giá năng lực thì kết quả luôn là điều được các em mong chờ nhất. Dưới đây sẽ là thời gian công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của một số trường. Các em cùng tham khảo.

Thời gian công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ ngày 10-3 đến hết ngày 12-3, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 là 3.872 thí sinh tại 5 địa điểm thi, gồm: Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường đại học Công nghệ, Học viện Ngân hàng và Trường đại học Thăng Long.
https://caodangyduochcm.vn/ky-....thi-thpt-quoc-gia/th

Thời gian công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
Favicon 
caodangyduochcm.vn

Thời gian công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực

Sau khi thi xong kỳ thi đánh giá năng lực thì kết quả luôn là điều được các em mong chờ nhất. Dưới đây sẽ là thời gian công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của một số trường. Các em cùng tham khảo.