Những lưu ý mang đồ dùng trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM
Chuẩn bị khi đi
Khi đi thi, thí sinh cần mang theo Giấy báo dự thi

Giấy tờ tuỳ thân hợp lệ theo quy định và các giấy tờ khác được thông báo trong Giấy báo dự thi (nếu có).

Giấy tờ tùy thân hợp lệ gồm một trong các loại giấy tờ sau (còn thời hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước): Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.
https://caodangyduochcm.vn/ky-....thi-thpt-quoc-gia/nh