Dell đã phát hành Máy trạm di động Precision 7680 và Precision 7780 tại Trung Quốc. Các mẫu này có màn hình 16/17,3 inch và bộ xử lý CPU Core HX thế hệ thứ 13 với card đồ họa chuyên nghiệp RTX Ada. Cả hai mẫu 16 inch và 17,3 inch đều có bộ vi xử lý Intel Core i5-13600HX, i7-13850HX và i9-13950HX.

https://www.tnc.com.vn/laptop-....dell-precision-7680-

Laptop Dell Precision 7680/7780: mãnh mẽ với Intel Core HX series, card đồ họa RTX Ada
Favicon 
www.tnc.com.vn

Laptop Dell Precision 7680/7780: mãnh mẽ với Intel Core HX series, card đồ họa RTX Ada

Dell đã phát hành Máy trạm di động Precision 7680 và Precision 7780 tại Trung Quốc. Các mẫu này có màn ...