Khi giao dịch forex, trader sẽ có nhiều lựa chọn cặp tiền tệ khác nhau. Trong đó, các cặp tiền chính trong forex được nhiều nhà đầu tư chọn lựa giao dịch nhất.

Khi bước vào giao dịch ngoại hối, bạn cần biết rằng bạn sẽ giao dịch dựa trên biến động tỷ giá của một cặp tiền tệ cụ thể. Mỗi cặp tiền tệ sẽ gồm 2 đồng tiền khác nhau. Đồng thời, chúng cũng được phân biệt thành các cặp tiền chính trong forex, các cặp tiền phụ, các cặp tiền hiếm…
https://hoifx.com/cac-cap-tien-chinh-trong-forex/

Các cặp tiền chính trong forex trader cần biết - Hội FX
Favicon 
hoifx.com

Các cặp tiền chính trong forex trader cần biết - Hội FX

Khi giao dịch forex, trader sẽ có nhiều lựa chọn cặp tiền tệ khác nhau. Trong đó, các cặp tiền chính trong forex được nhiều nhà đầu tư chọn lựa giao dịch nhất.