Vi sinh vật là giải pháp xử lý nước thải tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay. Phương pháp này giúp phân hủy các chất độc trở thành các chất đơn giản hoặc thành khí và thoát ra môi trường. Chúng ta cần tìm hiểu và áp dụng phương pháp này để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
https://moitruongsge.com/vi-si....nh-xu-ly-nuoc-thai-v

Vi sinh xử lý nước thải và những điều cần biết
Favicon 
moitruongsge.com

Vi sinh xử lý nước thải và những điều cần biết

Vi sinh xử lý nước thải là một quá trình sinh học tự nhiên, trong đó các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, động vật nguyên sinh, giun, dòi và các loại sinh vật khác được sử dụng để phân hủy các chất hữu cơ và vô cơ có trong nước thải.