Sinh hoạt của học sinh tại trường nội trú là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh khi lựa chọn mô hình giáo dục này cho con em mình. Để phụ huynh yên tâm hơn, trường Hồng Đức có một số giới thiệu sau đây, hy vọng sẽ giúp phụ huynh có cái nhìn cởi mở và thoải mái về khu nội trú tại trường từ đó an tâm để con theo học. Ngoài ra, phụ huynh có thể đến trường để tham qua khu nội trú.

https://truongtuthucuytintphcm.....blogspot.com/2020/0

Khu nội trú của trường nội trú như thế nào?
Favicon 
truongtuthucuytintphcm.blogspot.com

Khu nội trú của trường nội trú như thế nào?

Sinh hoạt của học sinh tại trường nội trú là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh khi lựa chọn mô hình giáo dục này cho con em mình. Để phụ...