Đối với những hợp đồng thời vụ, hợp đồng khoán việc, thử việc, giao khoán hoặc dịch vụ… Luật vẫn có quy định cụ thể về cách tính thuế TNCN. Để hiểu hơn về cách tính thuế cho những loại hợp đồng này, mời Quý Doanh nghiệp tham khảo những thông tin sau cùng công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật.Trong trường hợp Quý Doanh nghiệp cần dịch vụ kế toán thuế trọn gói hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0942 391 917 (Hp/Zalo) – 0961 11 33 55 để biết thêm chi tiết.

https://thanhlapcongtyuytinhl.....home.blog/2020/05/20

Tính thuế TNCN cho hợp đồng thời vụ như thế nào? – Công ty TNHH Hợp Luật
Favicon 
thanhlapcongtyuytinhl.home.blog

Tính thuế TNCN cho hợp đồng thời vụ như thế nào? – Công ty TNHH Hợp Luật

Đối với những hợp đồng thời vụ, hợp đồng khoán việc, thử việc, giao khoán hoặc dịch vụ… Luật vẫn có quy định cụ thể về cách tính thuế TNCN. Để hiểu hơn về cách tính thuế cho những loại hợp đồng này, mời Quý Doanh nghiệp tham khảo những thông tin sau