Chào Hợp Luật, công ty tôi đã thuê một nhân viên người nước ngoài chưa có tình trạng cư trú tại Việt Nam và làm việc trong tháng 3/2020 và sẽ làm cư trú vào tháng 5/2020. Vậy với mức lương 20 triệu đồng bao gồm tiền công và tiền lương thì thuế TNCN của nhân viên này trong tháng 3 và tháng 4 sẽ tính như thế nào? Nhờ công ty hỗ trợ.
http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/thue-tncn-c

Thuế TNCN cho người nước ngoài không cư trú được tính như thế nào? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Thuế TNCN cho người nước ngoài không cư trú được tính như thế nào? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Chào Hợp Luật, công ty tôi đã thuê nhân viên người nước ngoài chưa có tình trạng cư trú tại Việt Nam và làm việc trong tháng 3/2020 và sẽ làm cư trú vào tháng 5/2020. Vậy với mức lương 20 triệu đồng bao gồm tiền công và tiền lương thì thuế TNCN của n