Bước vào năm học cuối cấp cũng chính là thời gian các em học sinh sắp hoàn thành quãng đường học sinh và chuẩn bị cho ước mơ vào được cánh cửa đại học mà các em mong muốn...

https://hongduc.vn/truong-hong....-duc-luon-dong-hanh-

Trường Hồng Đức luôn đồng hành cùng các em trên con đường ước mơ tương lai rộng mở
Favicon 
hongduc.vn

Trường Hồng Đức luôn đồng hành cùng các em trên con đường ước mơ tương lai rộng mở

Bước vào năm học cuối cấp cũng chính là thời gian các em học sinh sắp hoàn thành quãng đường học sinh và chuẩn bị cho ước mơ vào được cánh cửa đại học