Tổng cục thuế đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách xác nhận thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền lương làm việc trong những ngày nghỉ phép tại Công văn 1524/TCT-DNNCN ngày 17/4/2020. Cụ thể quy định này cung cấp những yêu cầu cụ thể như thế nào? Mời Quý Doanh nghiệp theo dõi những thông tin sau cùng công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật.

https://dichvuketoanthuetphcmh....l.blogspot.com/2020/

Có cần tính thuế TNCN tiền lương làm việc vào ngày nghỉ phép cho người lao động không?
Favicon 
dichvuketoanthuetphcmhl.blogspot.com

Có cần tính thuế TNCN tiền lương làm việc vào ngày nghỉ phép cho người lao động không?

Hợp Luật cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, đầu tư và tư vấn thuế - kế toán.