Chào Hợp Luật, tôi đã mở hộ kinh doanh cá thể và hoạt động đã được 3 năm với số lượng lao động là 8 người. Hiện nay vì muốn mở rộng kinh doanh, tôi cần tuyển dụng thêm 6 người nữa vậy có cần phải chuyển sang mô hình doanh nghiệp hay không? Mong nhận được giải đáp từ công ty.
#thành_lập_công_ty #hỗ_trợ_thành_lập_doanh_nghiệp #hộ_kinh_doanh_ca_thể #Hợp_Luật
=> Hotline: 0942 391 917 (Hp/Zalo) - 0961 11 33 55
http://hopluat.com/thanh-lap-c....ong-ty/khi-nao-ho-ki

Khi nào hộ kinh doanh cần đăng ký doanh nghiệp? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Khi nào hộ kinh doanh cần đăng ký doanh nghiệp? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Chào Hợp Luật, tôi đã mở hộ kinh doanh cá thể và hoạt động đã được 3 năm với số lượng lao động là 8 người. Hiện nay vì muốn mở rộng kinh doanh, tôi cần tuyển dụng thêm 6 người nữa vậy có cần phải chuyển sang mô hình doanh nghiệp hay không? Mong nhận