Cách hiệu chỉnh nhiệt ẩm kế? Các bước hiệu chỉnh nhiệt ẩm kế được thực hiện như thế nào?

http://thietbimaycongnghiep.ne....t/hieu-chinh-nhiet-a

image