Để thực hiện hình thức chỉ định thầu, các gói thầu cần thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu về điều kiện đặc biệt hoặc nằm trong hạn mức chỉ định thầu. Vậy quy định của pháp luật mới nhất về hạn mức này như thế nào? Nhà Đất Mới sẽ giải đáp băn khoăn đó qua bài viết dưới đây.

Hạn mức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật mới nhất năm 2020
Favicon 
bom.to

Hạn mức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật mới nhất năm 2020

Để thực hiện hình thức chỉ định thầu, các gói thầu cần thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu về điều kiện đặc biệt hoặc nằm trong hạn mức chỉ định thầu