Trong thời điểm lãi suất ngân hàng tăng cao, không ít người có ý định bán tài sản, nhà đất để lấy tiền gửi tiết kiệm. Cách làm này giúp sinh lời và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đây có hẳn là một quyết định thông minh? Phương án tài chính nào an toàn và có lợi hơn?

Có nên bán nhà gửi tiết kiệm? Bán nhà to mua nhà nhỏ có lợi không?
Favicon 
nhadatmoi.net

Có nên bán nhà gửi tiết kiệm? Bán nhà to mua nhà nhỏ có lợi không?

Việc có nên bán nhà gửi tiết kiệm phù hợp với người có nhiều bất động sản hoặc đang cân nhắc có nguồn lợi nhuận ổn định dành cho bản thân, con cái về sau.