Gửi Hợp Luật, tôi muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến việc rút lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH MTV. Tôi có quốc tịch nước ngoài và đầu tư thành lập công ty TNHH MTV 100% vốn và tự làm giám đốc. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế, tôi có quyền thu tất cả số lãi của công ty hay không? và có cần nộp thêm tiền thuế TNCN không vì giám đốc không nhận lương. Mong nhận được hồi đáp từ phía công ty.

Chủ sở hữu công ty TNHH MTV 100% vốn nước ngoài rút lợi nhuận như thế nào? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Chủ sở hữu công ty TNHH MTV 100% vốn nước ngoài rút lợi nhuận như thế nào? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế, tôi có quyền thu tất cả số lãi của công ty hay không? và có cần nộp thêm tiền thuế TNCN không vì giám đốc không nhận lương. Mong nhận được hồi đáp từ phía công ty.