1. Làm sạch bộ lọc

Nếu bạn có tảo đen trong hồ bơi của bạn, bạn có tảo đen trong bộ lọc của bạn. Nếu chỉ có một lượng nhỏ tảo đen trong hồ bơi, có lẽ bạn có thể thoát khỏi việc rửa ngược bộ lọc hồ bơi của mình (đối với bộ lọc cát hoặc DE) hoặc rửa hộp mực bộ lọc.
http://www.tendyourdreams.com/....podcast-forum/profil
https://www.thelab.gr/profile/....83262-davidnam/?tab=
https://etatsgenerauxdelabioet....hique.fr/profile/hai
https://easyzoom.com/profile/50714/about