Bạn cũng biết đây là chức năng chính của máy bơm. Nhưng thêm một đài phun nước hồ bơi, và bạn thậm chí còn lưu thông nhiều hơn. Đây là một ví dụ khác, nơi nhiều đài phun nước hồ bơi có thể có lợi.

https://www.ultimate-guitar.com/u/hoboiht /> https://wakelet.com/@nvcons /> https://www.mountainproject.co....m/user/200661345/nvc /> https://www.accessify.com/n/nvcons.com