http://sieusach.info/ung-suat-la-gi/

Ứng suất là gì? Nguyên nhân tạo ra ứng suất | SẠCH
Favicon 
sieusach.info

Ứng suất là gì? Nguyên nhân tạo ra ứng suất | SẠCH

Hầu hết, trong các lĩnh vực như xây dựng, vật lý,... chắc hẳn khái niệm “ứng suất” gần như đều có liên quan mật thiết với nhau. Vậy ứng suất là gì?