Công ty tôi đã hoạt động được hai năm nhưng kết quả đạt được không như mong muốn, do đó, tôi muốn tạm dừng kinh doanh một thời gian để chuẩn bị một số việc. Vậy trong thời gian tạn ngừng tôi có cần phải khai thuế hay không? có cần nộp quyết toán thuế hay đóng bảo hiểm xã hội không? mong nhận được lời giải đáp từ Hợp Luật.

http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/trong-thoi-

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh khai thuế như thế nào? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh khai thuế như thế nào? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Công ty tôi đã hoạt động được hai năm nhưng kết quả đạt được không như mong muốn, do đó, tôi muốn tạm dừng kinh doanh một thời gian để chuẩn bị một số việc. Vậy trong thời gian tạn ngừng tôi có cần phải khai thuế hay không? có cần nộp quyết toán thuế