Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội đã chính thức được Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hồ sơ xử lý nợ thuế hiệu quả. Hãy cùng công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật cập nhật thông tin sau.

http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/huong-dan-v

Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, thủ tục xử lý nợ thuế - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, thủ tục xử lý nợ thuế - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội đã chính thức được Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hồ sơ xử lý nợ thuế hiệu quả. Hãy cùng công