Đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài là điều kiện bắt buộc khi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài nào muốn đầu tư vốn vào Việt Nam. Liên hệ đến Hợp Luật để có những hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn.

http://hopluat.com/dich-vu-tha....nh-lap-cong-ty/thanh