?Đầu xuân năm mới an khang?
?Lộc về phú quý mênh mang khắp nhà?
?Chúc cho các chị đẹp ra?
?Các anh khỏe mạnh xông pha phố phường?
?Chúc cho các cháu dễ thương?
?Chúc cho tất cả bốn phương đều mừng?
?Chúc cho tất cả mọi nhà?
?Luôn khỏe, hạnh phúc, đậm đà tình thân.?
?Giàu sang, phú quý đến gần?
?An khang thịnh vượng muôn phần vui tươi.?

image