Em như con cáo anh như con dê
Khi em còn trẻ đẹp thì anh lại BD

image