https://ngheandata.com/da-nang-thuoc-mien-nao/

Favicon 
ngheandata.com

Đà Nẵng thuộc miền nào, có bao nhiêu quận huyện - Nghe An Data

Đà Nẵng thuộc miền nào? Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương thuộc miền duyên hải Nam Trung Bộ, bao gồm 6 quận và 2 huyện lị.