Mệnh của một người được hiểu đơn giản là hành tương ứng với người đó. Có nhiều cách tính mệnh: dựa trên tuổi (niên mệnh), ngày, tháng và năm sinh...
#Cách_tính_mệnh
Tham khảo thêm: https://blogmuanha.com/cach-ti....nh-menh-don-gian.htm

Cách tính mệnh đơn giản theo năm sinh dựa trên Thiên Can, Địa Chi
Favicon 
blogmuanha.com

Cách tính mệnh đơn giản theo năm sinh dựa trên Thiên Can, Địa Chi

Mệnh của một người được hiểu đơn giản là hành tương ứng với người đó. Có nhiều cách tính mệnh: dựa trên tuổi (niên mệnh), ngày, tháng và năm sinh...