https://nguyenhuydat.com/ebook....-tong-hop-tai-lieu-m

[Ebook Free] Tổng hợp tài liệu Marketing 2022 — Chia sẻ kiến thức
Favicon 
nguyenhuydat.com

[Ebook Free] Tổng hợp tài liệu Marketing 2022 — Chia sẻ kiến thức

Marketing là tiếp thị – Một hình thức phổ biến giúp kết nối với khách hàng. Và marketing gồm tất cả những việc cần thực hiện để thu hút khách hàng đến với