nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ - palda.vn
Favicon 
palda.vn

Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ - palda.vn

Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ, Thời điểm roto được kích hoạt quay thông qua đồng cơ sơ cấp, từ trường được tạo ra sẽ tác động cắt dây quấn ứng Stato