http://sieusach.info/hieu-dien-the-la-gi/

Hiệu điện thế là gì? Định nghĩa, ký hiệu và công thức tính hiệu điện thế?
Favicon 
sieusach.info

Hiệu điện thế là gì? Định nghĩa, ký hiệu và công thức tính hiệu điện thế?

Hiệu điện thế là gì? Hiệu điện thế chính là công thực hiện được để giúp di chuyển một hạt điện tích có trong trường tĩnh điện từ điểm này cho đến điểm kia.